Jinek versus Op1

Onderzoeken
Abovo Media
Geschreven door Abovo Media
Geschreven op: 24 januari 2020Bewerkt op: 6 december 2023
Abovo Media - iss_24510_00069

Sinds vrijdag 3 januari is de talkshow-oorlog tussen NPO 1 en RTL 4 van start gegaan. Jinek is hierbij tactisch eerder begonnen op vrijdag 3 januari dan Op1 om zo de kijker alvast voor zich te winnen. En dat is gelukt, want in totaal is deze eerste uitzending door ruim 1.8 miljoen personen (doelgroep 6+ – inclusief uitgesteld kijken) bekeken. Uiteraard komt dit voor een gedeelte ook door een goede lead-in van The Voice of Holland. Naast deze eerste zet van RTL hebben beide omroepen ook besloten om in de eerste weken geen en/of kortere breaks te plaatsen rondom het programma om het doorkijkeffect te vergroten en in de eerste ‘cruciale’ periode de kijker aan zich te binden.

Om een eerlijk vergelijk te maken tussen beide talkshows hebben we het vanaf hier over de data vanaf maandag 6 januari t/m maandag 20 januari.

Op het moment van draaien van deze analyse zijn er 11 uitzenddagen geweest waarin beide programma’s te zien waren. In de strijd om de meeste kijkers (6+) heeft Op1 acht keer hoger gescoord dan Jinek. Twee van de drie keer dat Jinek meer kijkers wist te trekken betrof een vrijdagavond, waar uiteraard wederom geprofiteerd werd van de hoge lead-in. De verwachting betrof dat Op1 het onderspit zou delven tegenover Jinek. Eerdere berichtgeving gaf aan dat het rommelde bij de NPO met de totstandkoming van de presentatoren. En ook werden er vraagtekens gezet of de kijker zich wel zou kunnen binden met het programma wanneer er elke dag een ander duo aan tafel zit.

Wanneer je inzoomt op de diverse commerciële doelgroepen dan wordt ook wel weer een ander beeld zichtbaar dan wat regelmatig in de media verschijnt. Gemiddeld totaal (6+) weet Op1 meer kijkers te boeien; 923.000 versus 851.000 voor Jinek. Echter, in de voor RTL belangrijke commerciële doelgroep 25-54 jaar behaalt Jinek een absoluut kijkersaantal van 315.000, terwijl Op1 in deze doelgroep 199.000 kijkers realiseert. Een relatief verschil van maar liefst 37%. Ook in de commerciële doelgroep van de NPO (25-67 jaar) ligt het kijkersaantal van Jinek hoger in vergelijking met Op1; 539.000 versus 467.000. Wel is het relatieve verschil hier kleiner, namelijk 13%.

Het lijkt er dus op dat Op1 de hogere kijkersaantallen van de doelgroep 6+ dankt aan de ‘oudere’ kijker welke t.o.v. andere doelgroepen een hogere kijktijd per dag hebben en die graag naar de zenders van NPO kijken. De publiekssamenstelling toont dit ook aan; van alle kijkers komt 21% uit de leeftijdscategorie 25-54 jaar bij Op1, terwijl dit bij Jinek 36% betreft. Bij Op1 valt zelfs 45% in de leeftijdscategorie 68-plus. Een groot gedeelte welke in principe niet vallen onder de commerciële doelgroep.

In het marktaandeel is ook duidelijk zichtbaar dat Jinek scoort in de ‘jongere’ doelgroep(en) en dat dit aandeel afneemt naarmate de doelgroep ouder wordt. Bij Op1 is dit precies andersom. Commercieel gezien wordt dit voordeel dus nog niet geïncasseerd vanwege het ontbreken van commercial breaks.

De vraag is ook of de kijker niet beïnvloedt wordt door de berichtgeving in de media dat de NPO de eerste tikken heeft uitgedeeld in de talkshow oorlog. Vooralsnog is er een dalende trend zichtbaar in het totaal aantal kijkers bij Jinek. Maar RTL zal zeker niet ontevreden moeten zijn met de resultaten. Zoals gezegd presteren zij beter in de ‘commerciële’ doelgroep en bovendien zien ze een enorme performance verbetering in het late night tijdvak.

We zijn echter nog maar net twee weken onderweg om een definitieve conclusie te trekken over wie er de winnaar is. Beide programma’s zijn nog enigszins zoekende. Zelf ben ik nog benieuwd wat het effect zal zijn wanneer Jinek onderbroken zal worden en of dit effect zal hebben op de kijkers. Wordt vervolgd.

Geschreven door Johan Dekker

Nieuwsbrief
Ontvang het laatste nieuws uit de wereld van een dynamisch mediabureau.
We mailen je maximaal één keer per maand.

Kunnen wij je helpen?

ik wil graag