Terug naar Nieuws

Milieudefensie kiest Abovo Media

Geschreven op 13 februari 2017

Actie “Bescherm de natuurbeschermer”

In 2015 werden er wereldwijd naar schatting van Global Witness 185 natuurbeschermers vermoord. Geweld dat vooral wordt toegeschreven aan de verharde strijd om natuurlijke rijkdommen. Voor Milieudefensie aanleiding om, in samenwerking met natuurorganisatie IUCN NL en met steun van de Nationale Postcode Loterij, het voortouw te nemen voor de grootschalige publiciteitsactie “Bescherm de natuurbeschermer”. Milieudefensie koos Abovo Media uit Hoorn voor het inzetten van het mediatraject.

Mélisande van Engelenburg, medewerkster van de afdeling communicatie van Milieudefensie, licht de actie toe: “Bescherm de natuurbeschermer” verbetert de veiligheid van mensen die opkomen voor de natuur en een gezonde leefomgeving. Door hun betrokkenheid, krijgen zij in toenemende mate te maken met vergelding en intimidatie vanuit de industrie, uitmondend in bedreiging en moord. Met “Bescherm de natuurbeschermer” willen wij het publiek, maar zeer zeker ook de politiek, bewust maken van deze onhoudbare situatie.”

Online adverteren door een onafhankelijk bureau

Om dit project breed onder de aandacht te brengen heeft Milieudefensie gekozen voor een grootschalige publiciteitscampagne, die zich met name richt op online media. Speerpunten zijn de sociale media, gekoppeld aan pre-rolls bij de NPO, display retargeting en Google Grants.

Na een uitgebreide pitch viel de keuze op Abovo Media uit Hoorn. Mélisande van Engelenburg over deze keuze: “Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een onafhankelijk bureau met een grote kennis van online adverteren. Een ander gegeven is het maatschappelijk engagement van Abovo. Het bureau zet zich in voor een reeks van goede doelen in Nederland. Die sociale betrokkenheid vinden wij een belangrijke voorwaarde.”