Terug naar Nieuws

Abovo wint aanbesteding provincies en regio’s

Geschreven op 6 februari 2017

Als belangrijke spil tussen rijksoverheid en gemeenten hebben provincies de noodzaak en plicht om op regelmatige basis te communiceren met het publiek. Namens zeven provinciën organiseerde de provincie Zuid-Holland de Europese aanbesteding voor het inkopen van de benodigde media. Uiteindelijk kwam het onafhankelijke Abovo Media uit Hoorn als winnaar uit de bus.

Na een intensieve screening van de deelnemende bedrijven, werd de aanbesteding gegund aan Abovo Media. Een keuze waarbij volgens het beslissend comité namens de provincies de factor prijs de doorslaggevende factor was. Hiermee toont Abovo Media wederom haar inkoopkracht, 1 van de 3 pijlers waar het  bureau uit Hoorn om bekend staat.

De aanbesteding heeft betrekking op de media-inzet van de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant, inclusief de regionale uitvoeringsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond en de omgevingsdiensten van West-Holland, Midden-Nederland, Haaglanden, Noord-Holland Noord en Noordzeekanaalgebied.

Breed scala aan media-inzet

Abovo Media zal de mediaplaatsing verrichten voor onder meer kennisgevingen, advertenties met betrekking tot subsidieverstrekkingen, inspraakprocedures, maar ook voor betaalde redactionele uitingen, arbeidsmarktcommunicatie en personeelswerving. Naast printmedia worden ook radio en televisie ingezet, evenals out-of-home en online advertising.