Terug naar Onderzoek

Doelgroepmonitor (DGM)

Aansluitend op de NOM Printmonitor (NPM) wordt aan 11.000 respondenten een meer uitgebreide vragenlijst voorgelegd. Er wordt gedetailleerde informatie verzameld over mediagebruik, vrijetijdsbesteding, interesses en activiteiten, gebruik van producten en merken op gebied van cosmetica, voeding, apparatuur en financiën, over autobezit en gebruik, winkelbezoek en waarden. Deze data gebruikt Abovo voor het maken van strategieën en communicatieconcepten om consumenten en professionals effectief te bereiken.