Terug naar Digital

Eénmaal, andermaal: verkocht!

De juiste boodschap op het juiste moment. Dat is programmatic advertising via Abovo TradeDesk. De doelgroep één op één benaderen, het maximale uit je budget halen, effectiviteit op het hoogste niveau. Klinkt goed, toch? Onze TradeDesk regelt dat. Jij stelt je doelen vast en wij koppelen die aan actueel beschikbare advertentieruimte en profielen: display, video, digital radio of digital out of home. Op open marktplaatsen, maar ook op exclusieve (private) marktplaatsen voor speciale datasets, formaten, targeting en tarieven. Supersnel en super doeltreffend door onze korte lijntjes met uitgevers en technische partners. De mogelijkheden zijn eindeloos.

 

Realtime bidding

Een belangrijk onderdeel van onze TradeDesk is Realtime bidding (RTB), een manier om supersnel in real time geautomatiseerd mediaruimte in te kopen op vooraf gestelde doelstellingen in targeting, tarief en formaat. Van traditionele display tot exotische rich media uitingen, van digital out of home tot digitale radio en online video. Het lijkt een beetje op de beursvloer: flexibele tarieven voor mediaruimte, op basis van actuele vraag en aanbod.

Programmatic biedt een enorme variatie en de mogelijkheid bij te sturen. Alle campagnes worden beheerd, geanalyseerd, geoptimaliseerd en gerapporteerd door onze campaign managers. Zij bewaken de doelstellingen en zorgen voor het juiste resultaat.